Loading...


SAP ME

SAP Manufacturing Execution (ME), tüm ürün yaşam döngüsü boyunca eksiksiz, çok seviyeli bir şecere kaydı ve izlenebilirlik sağlayarak üretim süreçlerini ve prosedürlerini düzenlemeyi ve kontrol etmeyi kolaylaştırır.Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ne (IIoT) dayalı çözümleri kullanarak güvenilirliği ve ürün izlenebilirliğini artıran neredeyse gerçek zamanlı bilgilerle küresel operasyonel görünürlüğü iyileştirebilirsiniz. Çözüm, üretim süreçlerini dijitalleştirmeye ve iş sistemlerini entegre etmeye yardımcı olur. Endüstri 4.0 ilke ve teknolojilerini temel alan uygun maliyetli, yüksek kaliteli ve kaynakları verimli kullanan metodolojiler kullanır.

img